Oferta

PROWADZENIE PODATKOWYCH KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

podstawowy system ewidencji i rozliczania podatkowego dla

PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW RYCZAŁTOWYCH:.

Przychód ryczałtowy płacony jest w niektórych usługach,

KADRY I PŁACE .

Zatrudniasz pracowników, oferujemy kompleksową obsługę

DEKLARACJE VAT, PIT, ZUS....

Wypełnimy roczne zeznanie podatkowe uwzględniajac przysługujące ulgi, odpisy,

REPREZENTACJA PRZED URZĘDEM SKARBOWYM ORAZ W ZUS

Kontrola przez US nie musi być utrapieniem, bo my reprezentujemy

Ksiega Przychodów i Rozchodów

  • prowadzenie KPIR a podstawie dokumentów dostarczanych przez klienta,
  • sporządzanie dowodów wewnętrznych przez pracowników biura na podstawie innych ewidencji,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
  • dla podatników VAT prowadzenie niezbędnych ewidencji oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • zgłoszenia oraz wszelkie zmiany ewidencyjne osób prowadzących działalność w ZUS oraz w US