Oferta

PROWADZENIE PODATKOWYCH KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

podstawowy system ewidencji i rozliczania podatkowego dla

PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW RYCZAŁTOWYCH:.

Przychód ryczałtowy płacony jest w niektórych usługach,

KADRY I PŁACE .

Zatrudniasz pracowników, oferujemy kompleksową obsługę

DEKLARACJE VAT, PIT, ZUS....

Wypełnimy roczne zeznanie podatkowe uwzględniajac przysługujące ulgi, odpisy,

REPREZENTACJA PRZED URZĘDEM SKARBOWYM ORAZ W ZUS

Kontrola przez US nie musi być utrapieniem, bo my reprezentujemy

Kadry i Płace


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBSŁUGI USTALANY JEST NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ UMOWY O WSPÓŁPRACY I ZAZWYCZAJ ZAWIERA:

  • prowadzenie akt osobowych ,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania oraz rozwiązywania umów o pracę na podstawie dokumentów dostarczanych przez pracodawcę,
  • przygotowywanie list płac,
  • sporządzanie raportów RMUA dla pracowników,
  • zgłoszenia oraz wyrejestrowania ZUS
  • sporządzenie miesięcznych deklaracji ZUS DRA wraz z raportami,
  • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
  • Inne czynności wykonywana na życzenie klienta