Oferta

PROWADZENIE PODATKOWYCH KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

podstawowy system ewidencji i rozliczania podatkowego dla

PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW RYCZAŁTOWYCH:.

Przychód ryczałtowy płacony jest w niektórych usługach,

KADRY I PŁACE .

Zatrudniasz pracowników, oferujemy kompleksową obsługę

DEKLARACJE VAT, PIT, ZUS....

Wypełnimy roczne zeznanie podatkowe uwzględniajac przysługujące ulgi, odpisy,

REPREZENTACJA PRZED URZĘDEM SKARBOWYM ORAZ W ZUS

Kontrola przez US nie musi być utrapieniem, bo my reprezentujemy

Deklaracje VAT, PIT, CIT, ZUS ...  • roczne rozliczenie podatku - deklaracje PIT
  • zgłoszenia, deklaracje i inne w sprawach do ZUS
  • zgłoszenia, deklaracje, zmiany ewidencyjne i inne w sprawach do US
  • prowadzenie
  • prowadzenie
  • obliczanie
  • dla podatników VAT